Loading...

Heimer / HernandezDec 03 @ 9:31 AM

Heimer / Hernandez

Ethan Hiemer weighed a 0.93 lb bass

Dec 03 @ 8:29 AM

Heimer / Hernandez

Ethan Hiemer weighed a 0.83 lb bass

Dec 03 @ 8:54 AM

Heimer / Hernandez

Ethan Hiemer weighed a 0.61 lb bass

Dec 03 @ 8:48 AM

Heimer / Hernandez

Ethan Hiemer weighed a 0.55 lb bass

Dec 03 @10:02 AM

Heimer / Hernandez

Ethan Hiemer weighed a 0.35 lb bass

Hernandez, Blaise
Hiemer, Ethan