Loading...
Milican Reserve December 2022

Milican Reserve December 2022

December 3 - December 3, 2022

SPONSOR

Activity Feed


Dec 03 @ 9:19 AM

Martinez / Formolo

James Formolo weighed a 0.74 lb bass

Dec 03 @ 9:18 AM

Wellendorf / Casey

Aidan Casey weighed a 0.81 lb bass

Dec 03 @ 9:18 AM

Brennan / Darce

Kyler Brennan weighed a 0.74 lb bass

Dec 03 @ 9:18 AM

Wellendorf / Casey

Aidan Casey weighed a 2.29 lbs bass

Dec 03 @ 9:18 AM

Campelo/ Padgett

Paolo Padgett weighed a 0.79 lb bass

Dec 03 @ 9:17 AM

Shaikh / Mason

Max Mason weighed a 0.77 lb bass

Dec 03 @ 9:17 AM

Clarke / Roth

Ryan Clarke weighed a 1.58 lbs bass

Dec 03 @ 9:17 AM

Phelps / Snyder

Robert Phelps weighed a 0.79 lb bass

Dec 03 @ 9:16 AM

Johnson / Adams

Matthew Johnson weighed a 0.3 lb bass

Dec 03 @ 9:15 AM

Mitchell / Mitchell

Camden Mitchell weighed a 0.77 lb bass

Dec 03 @ 9:15 AM

Doran / Pyle

Sanders Pyle weighed a 0.7 lb bass

Dec 03 @ 9:14 AM

Barrera / Stick

Eduardo Barrera weighed a 0.83 lb bass

Dec 03 @ 9:13 AM

Darce / Warren

Cole Warren weighed a 0.72 lb bass

Dec 03 @ 9:13 AM

Kimmel / Champlin

Nathan Kimmel weighed a 0.97 lb bass

Dec 03 @ 9:11 AM

Mitchell / Mitchell

Camden Mitchell weighed a 0.99 lb bass

Dec 03 @ 9:11 AM

Brennan / Darce

Kyler Brennan weighed a 0.66 lb bass

Dec 03 @ 9:11 AM

Olsen / Magee

Dylan Magee weighed a 0.46 lb bass

Dec 03 @ 9:10 AM

Sparks / Voyles

David Sparks weighed a 0.37 lb bass

Dec 03 @ 9:10 AM

Collura / Martinez

Aidan Martinez weighed a 0.83 lb bass

Dec 03 @ 9:10 AM

Johnson / Adams

Matthew Johnson weighed a 0.85 lb bass

Dec 03 @ 9:09 AM

Clarke / Roth

Ryan Clarke weighed a 0.63 lb bass

Dec 03 @ 9:09 AM

Darce / Warren

Cole Warren weighed a 0.66 lb bass

Dec 03 @ 9:08 AM

Wilkinson / Patry

Zachary Wilkinson weighed a 1.4 lbs bass

Dec 03 @ 9:08 AM

Weddel / Brennan

Kaden Brennan weighed a 0.83 lb bass

Dec 03 @ 9:08 AM

Collura / Martinez

Aidan Martinez weighed a 0.83 lb bass

Dec 03 @ 9:05 AM

Seckt / Mcfarland

Ryan Seckt weighed a 0.94 lb bass

Dec 03 @ 9:05 AM

Collura / Martinez

Aidan Martinez weighed a 0.59 lb bass

Dec 03 @ 9:05 AM

Johnson / Adams

Mitchell Adams weighed a 0.48 lb bass

Dec 03 @ 9:05 AM

Collura / Martinez

Ty Collura weighed a 0.61 lb bass

Dec 03 @ 9:04 AM

Johnson / Adams

Matthew Johnson weighed a 0.7 lb bass

Dec 03 @ 9:04 AM

Darce / Warren

Cole Warren weighed a 0.33 lb bass

Dec 03 @ 9:04 AM

Olsen / Magee

Charlie Olsen weighed a 0.7 lb bass

Dec 03 @ 9:03 AM

Alpuche

Gian Alpuche weighed a 0.46 lb bass

Dec 03 @ 9:03 AM

McKellar / Weis

Weston Mckellar weighed a 0.88 lb bass

Dec 03 @ 9:02 AM

McKellar / Weis

Weston Mckellar weighed a 0.72 lb bass

Dec 03 @ 9:02 AM

Hayes / Hoffman

Caroline Hoffman weighed a 0.48 lb bass

Dec 03 @ 9:01 AM

Kimmel / Champlin

Nathan Kimmel weighed a 2.4 lbs bass

Dec 03 @ 8:59 AM

Johnson / Adams

Matthew Johnson weighed a 0.48 lb bass

Dec 03 @ 8:58 AM

Wellendorf / Casey

Braeden Wellendorf weighed a 1.3 lbs bass

Dec 03 @ 8:58 AM

Pascal / Zhang

Andrew Zhang weighed a 0.68 lb bass

Dec 03 @ 8:58 AM

Doran / Pyle

Sanders Pyle weighed a 0.94 lb bass

Dec 03 @ 8:58 AM

Larkin / LeCureux

Zachary LeCureux weighed a 0.57 lb bass

Dec 03 @ 8:57 AM

Clarke / Roth

Ryan Clarke weighed a 0.94 lb bass

Dec 03 @ 8:57 AM

Martinez / Formolo

James Formolo weighed a 0.61 lb bass

Dec 03 @ 8:57 AM

Vara / Walker

Jackson Vara weighed a 0.33 lb bass

Dec 03 @ 8:57 AM

Phelps / Snyder

Cason Snyder weighed a 0.46 lb bass

Dec 03 @ 8:56 AM

Sparks / Voyles

David Sparks weighed a 1.23 lbs bass

Dec 03 @ 8:55 AM

Wilkinson / Patry

Zachary Wilkinson weighed a 0.77 lb bass

Dec 03 @ 8:55 AM

Seckt / Mcfarland

Ryan Seckt weighed a 2.05 lbs bass

Dec 03 @ 8:55 AM

Larkin / LeCureux

Zachary LeCureux weighed a 1.14 lbs bass

Dec 03 @ 8:54 AM

Cravey / Krueger

Landon Krueger weighed a 0.61 lb bass

Dec 03 @ 8:54 AM

Heimer / Hernandez

Ethan Hiemer weighed a 0.61 lb bass

Dec 03 @ 8:53 AM

Clarke / Roth

Ryan Clarke weighed a 0.81 lb bass

Dec 03 @ 8:53 AM

Johnson / Adams

Matthew Johnson weighed a 0.88 lb bass

Dec 03 @ 8:53 AM

Johnson / Adams

Mitchell Adams weighed a 1.12 lbs bass

Dec 03 @ 8:53 AM

Brennan / Darce

Kyler Brennan weighed a 0.48 lb bass

Dec 03 @ 8:53 AM

Mitchell / Mitchell

Ethan Mitchell weighed a 0.77 lb bass

Dec 03 @ 8:52 AM

Johnson / Adams

Matthew Johnson weighed a 0.61 lb bass

Dec 03 @ 8:52 AM

Stevens / Wilson

Aiden Stevens weighed a 2.49 lbs bass

Dec 03 @ 8:52 AM

Johnson / Adams

Mitchell Adams weighed a 0.59 lb bass

Dec 03 @ 8:52 AM

Hayes / Hoffman

Caroline Hoffman weighed a 0.61 lb bass

Dec 03 @ 8:52 AM

Weddel / Brennan

Kaden Brennan weighed a 1.56 lbs bass

Dec 03 @ 8:52 AM

Sparks / Voyles

David Sparks weighed a 0.28 lb bass

Dec 03 @ 8:51 AM

Johnson / Adams

Matthew Johnson weighed a 0.83 lb bass

Dec 03 @ 8:50 AM

Phelps / Snyder

Cason Snyder weighed a 1.34 lbs bass

Dec 03 @ 8:49 AM

Guest / Hanely

Cole Hanley weighed a 1.05 lbs bass

Dec 03 @ 8:49 AM

Pascal / Zhang

Nash Pascal weighed a 0.5 lb bass

Dec 03 @ 8:49 AM

Olsen / Magee

Charlie Olsen weighed a 0.37 lb bass

Dec 03 @ 8:49 AM

Guest / Hanely

Cole Hanley weighed a 0.68 lb bass

Dec 03 @ 8:49 AM

Johnson / Adams

Matthew Johnson weighed a 1.08 lbs bass

Dec 03 @ 8:48 AM

Johnson / Adams

Matthew Johnson weighed a 0.63 lb bass

Dec 03 @ 8:48 AM

Wellendorf / Casey

Aidan Casey weighed a 0.79 lb bass

Dec 03 @ 8:48 AM

Bouffard / Husky

Drew Bouffard weighed a 0.79 lb bass

Dec 03 @ 8:48 AM

Heimer / Hernandez

Ethan Hiemer weighed a 0.55 lb bass

Dec 03 @ 8:47 AM

Wilkinson / Patry

Alex Patry weighed a 0.83 lb bass

Dec 03 @ 8:47 AM

Martin / Stenger

Peyton Stenger weighed a 0.57 lb bass

Dec 03 @ 8:47 AM

Doran / Pyle

Sanders Pyle weighed a 0.77 lb bass

Dec 03 @ 8:47 AM

Collura / Martinez

Aidan Martinez weighed a 1.49 lbs bass

Dec 03 @ 8:47 AM

Brennan / Darce

Kyler Brennan weighed a 0.41 lb bass

Dec 03 @ 8:47 AM

Johnson / Adams

Mitchell Adams weighed a 0.83 lb bass

Dec 03 @ 8:46 AM

Wellendorf / Casey

Braeden Wellendorf weighed a 0.44 lb bass

Dec 03 @ 8:46 AM

Weddel / Brennan

Kaden Brennan weighed a 0.88 lb bass

Dec 03 @ 8:46 AM

Collura / Martinez

Aidan Martinez weighed a 0.59 lb bass

Dec 03 @ 8:46 AM

Johnson / Adams

Mitchell Adams weighed a 1.23 lbs bass

Dec 03 @ 8:45 AM

Cravey / Krueger

Landon Krueger weighed a 0.5 lb bass

Dec 03 @ 8:45 AM

Hayes / Hoffman

Caroline Hoffman weighed a 0.74 lb bass

Dec 03 @ 8:45 AM

Wellendorf / Casey

Aidan Casey weighed a 1.8 lbs bass

Dec 03 @ 8:44 AM

Collura / Martinez

Aidan Martinez weighed a 0.59 lb bass

Dec 03 @ 8:44 AM

Collura / Martinez

Aidan Martinez weighed a 0.63 lb bass

Dec 03 @ 8:43 AM

Campelo/ Padgett

Pedro Campelo weighed a 1.2 lbs bass

Dec 03 @ 8:43 AM

Martin / Stenger

Peyton Stenger weighed a 0.46 lb bass

Dec 03 @ 8:43 AM

Johnson / Adams

Mitchell Adams weighed a 0.7 lb bass

Dec 03 @ 8:43 AM

Olsen / Magee

Charlie Olsen weighed a 0.5 lb bass

Dec 03 @ 8:43 AM

Brennan / Darce

Kyler Brennan weighed a 1.01 lbs bass

Dec 03 @ 8:42 AM

Brennan / Darce

Cooper Darce weighed a 0.73 lb bass

Dec 03 @ 8:42 AM

Olsen / Magee

Dylan Magee weighed a 1.03 lbs bass

Dec 03 @ 8:42 AM

Darce / Warren

Cole Warren weighed a 0.69 lb bass

Dec 03 @ 8:41 AM

Clarke / Roth

Ryan Clarke weighed a 0.9 lb bass

Dec 03 @ 8:41 AM

Seckt / Mcfarland

Ryan Seckt weighed a 0.5 lb bass

Dec 03 @ 8:41 AM

Shaikh / Mason

Max Mason weighed a 1.01 lbs bass