Loading...

Grzegorz Stelmach 25Jun 06 @ 8:51 AM

Grzegorz Stelmach 25

Grzegorz Stelmach 25 weighed a 23 lb 3 oz carp


Jun 06 @ 7:52 AM

Grzegorz Stelmach 25

Grzegorz Stelmach 25 weighed a 21 lb 12 oz carp


Jun 06 @ 5:29 PM

Grzegorz Stelmach 25

Grzegorz Stelmach 25 weighed a 20 lb 7 oz carp


Jun 05 @ 3:08 PM

Grzegorz Stelmach 25

Grzegorz Stelmach 25 weighed a 20 lb 2 oz carp


Jun 06 @10:00 AM

Grzegorz Stelmach 25

Grzegorz Stelmach 25 weighed a 15 lb 10 oz carp