Loading...

Paulo Nestor 20Jun 05 @ 1:20 PM

Paulo Nestor 20

Paulo Nestor 20 weighed a 23 lb 11 oz carp


Jun 06 @12:41 PM

Paulo Nestor 20

Paulo Nestor 20 weighed a 19 lb 9 oz carp


Jun 06 @ 5:29 PM

Paulo Nestor 20

Paulo Nestor 20 weighed a 16 lb 2 oz carp


Jun 06 @ 2:47 PM

Paulo Nestor 20

Paulo Nestor 20 weighed a 15 lb carp