Loading...

Peg 1 - Cass Jr, Cass Sr, McAnany

Team 7
Oct 21 @ 2:18 AM

Peg 1 - Cass Jr, Cass Sr, McAnany

Weighed a 23 lb 9 oz carp.


Oct 19 @10:48 AM

Peg 1 - Cass Jr, Cass Sr, McAnany

Weighed a 22 lb 10 oz carp.


Oct 20 @ 6:00 PM

Peg 1 - Cass Jr, Cass Sr, McAnany

Weighed a 22 lb carp.


Oct 20 @10:36 AM

Peg 1 - Cass Jr, Cass Sr, McAnany

Weighed a 20 lb 3 oz carp.


Oct 19 @ 2:40 PM

Peg 1 - Cass Jr, Cass Sr, McAnany

Weighed a 19 lb carp.


Oct 19 @ 2:45 PM

Peg 1 - Cass Jr, Cass Sr, McAnany

Weighed a 18 lb 7 oz carp.


Oct 21 @ 9:00 PM

Peg 1 - Cass Jr, Cass Sr, McAnany

Weighed a 18 lb 4 oz carp.


Oct 19 @11:10 PM

Peg 1 - Cass Jr, Cass Sr, McAnany

Weighed a 16 lb 1 oz carp.

Cass, Jr, David
Cass, Sr, David
McAnany, Robert
Section A