Loading...

Ken GarufiAug 23 @ 7:23 PM

Fishing For MD

Ken Garufi weighed a 67.0 lb white marlin


Aug 20 @10:15 AM

Fishing For MD

Ken Garufi released a white marlin.


Aug 20 @ 2:50 PM

Fishing For MD

Ken Garufi released a white marlin.