Loading...

Champlin/ Kimmel
Feb 06 @ 8:31 AM

Champlin/ Kimmel

Everett champlin weighed a 2.75 lb bass.


Feb 06 @ 8:01 AM

Champlin/ Kimmel

Nathan kimmel weighed a 1.47 lb bass.


Feb 06 @ 8:13 AM

Champlin/ Kimmel

Nathan kimmel weighed a 1.41 lb bass.


Feb 06 @ 8:20 AM

Champlin/ Kimmel

Nathan kimmel weighed a 0.46 lb bass.

Champlin, Everett
Kimmel, Nathan