Loading...

Peg 06 - K1 Baits Paul & JacobOct 16 @12:49 AM

Peg 06 - K1 Baits Paul & Jacob

Paul Dinea weighed a 27 lb 2 oz carp

Oct 15 @ 3:01 AM

Peg 06 - K1 Baits Paul & Jacob

Paul Dinea weighed a 25 lb 8 oz carp

Oct 15 @ 4:45 PM

Peg 06 - K1 Baits Paul & Jacob

Ioan Iacob weighed a 24 lb 13 oz carp

Oct 15 @ 7:42 PM

Peg 06 - K1 Baits Paul & Jacob

Ioan Iacob weighed a 24 lb 7 oz carp

Oct 15 @ 8:46 AM

Peg 06 - K1 Baits Paul & Jacob

Ioan Iacob weighed a 22 lb 1 oz carp

Oct 15 @ 3:33 AM

Peg 06 - K1 Baits Paul & Jacob

Ioan Iacob weighed a 21 lb 15 oz carp

Oct 14 @ 7:22 PM

Peg 06 - K1 Baits Paul & Jacob

Paul Dinea weighed a 21 lb 8 oz carp

Oct 16 @12:35 PM

Peg 06 - K1 Baits Paul & Jacob

Paul Dinea weighed a 20 lb 1 oz carp

Dinea, Paul
Iacob, Ioan