Loading...

Peg 25 - Creekside Carp PondOct 13 @10:19 PM

Peg 25 - Creekside Carp Pond

Weighed a 30 lb 11 oz carp

Oct 13 @10:12 PM

Peg 25 - Creekside Carp Pond

Weighed a 30 lb 8 oz carp

Oct 15 @ 8:44 AM

Peg 25 - Creekside Carp Pond

Weighed a 25 lb 2 oz carp

Oct 13 @11:42 PM

Peg 25 - Creekside Carp Pond

Weighed a 24 lb 13 oz carp

Oct 13 @ 4:15 PM

Peg 25 - Creekside Carp Pond

Weighed a 24 lb 8 oz carp

Oct 15 @ 4:30 PM

Peg 25 - Creekside Carp Pond

Joe Lutz weighed a 22 lb carp

Oct 14 @12:28 AM

Peg 25 - Creekside Carp Pond

Weighed a 20 lb 13 oz carp

Oct 13 @12:59 PM

Peg 25 - Creekside Carp Pond

Weighed a 20 lb 6 oz carp

Lutz, Joe
Rinck, Chad