Loading...

Jack ShanahanOct 13 @ 9:58 AM

Dunleavy / Shanahan

Weighed a 1.45 lb bass.


Oct 13 @11:11 AM

Dunleavy / Shanahan

Weighed a 1.03 lb bass.


Oct 13 @ 8:52 AM

Dunleavy / Shanahan

Weighed a 0.37 lb bass.